Karmel 2

Name
Phil Olson
Phone
(612) 483-4865
Email
philly3177@gmail.com
Leagues
Division 2
Seasons
2022

Results

18 - 22
Karmel Covenant Church Field

Karmel 2 vs Salem Saints

4 - 21
Sandquist - Field 2

South Isanti Baptist vs Karmel 2

17 - 14
Isanti Unity Park Softball Field

Karmel 2 vs Home Church

20 - 19
Karmel Covenant Church Field

Karmel 2 vs North Isanti Baptist 3

9 - 23
Karmel Covenant Church Field

Saint Elizabeth vs Karmel 2

12 - 6
Karmel Covenant Church Field

Karmel 2 vs Souls

22 - 15
Sandquist - Field 1

Eagle Brook vs Karmel 2

15 - 9
Karmel Covenant Church Field

Cambridge Lutheran vs Karmel 2

4 - 20
Karmel Covenant Church Field

Karmel 2 vs Refuge 1

19 - 16
Salem Lutheran Church Field

Salem Saints vs Karmel 2

9 - 10
Isanti Unity Park Softball Field

Karmel 2 vs South Isanti Baptist

18 - 28
Karmel Covenant Church Field

Home Church vs Karmel 2

6 - 7
North Isanti Baptist Church Field

North Isanti Baptist 3 vs Karmel 2

25 - 12
Karmel Covenant Church Field

Karmel 2 vs Saint Elizabeth